Workshop Late Medieval Prayer Literature

Op maandag 27 mei 2019 nam ik deel aan de workshop Late Medieval Prayer Literature in Gent, georganiseerd door Youri Desplenter. Een inspirerende bijeenkomst, waaruit bleek dat tekst- en kunsthistorici veel van elkaar kunnen leren. Mooi dat er nu een netwerk is!