Nieuws: van Byvanck naar RKD

(🇬🇧 below) Per 1 januari 2022 ben ik in dienst getreden bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis als senior conservator Middeleeuwse Boekverluchting. De komende vier jaar ga ik werken als projectleider van Middeleeuwse miniaturen van Byvanck naar RKD.

Doel van het project is de Byvanckdatabase van (Noord-)Nederlandse verluchte handschriften online toegankelijk te maken en verder te verrijken. Eenmaal opgenomen binnen de digitale colleclties van het RKD, kunnen de illustraties in de handschriften worden bestudeerd binnen de context van de kunstgeschiedenis van de Nederlanden als geheel. Verder is het de bedoeling een kunsthistorisch internetportaal te creëren waarin zo veel mogelijk kennis en onderzoek over Noord-Nederlandse boekverluchting wordt verzameld.

Dit is een zo groot project dat de werkzaamheden van Illuminare scribendo op een lager pitje komen te staan, maar vragen over Zuid-Nederlandse boekverluchting blijven natuurlijk altijd welkom. Lees meer over het project op https://rkd.nl/nl/projecten-en-publicaties/projecten/Byvanck

Medieval miniatures from Byvanck to RKD

As of 1 January 2022 I have been appointed as senior curator of Medieval Manuscript Illumination at the RKD – Netherlands Institute for Art History. Over the next four years, I am the project manager of Medieval miniatures from Byvanck to the RKD.

The project goal is to make the Byvanck Database of (Northern)-Netherlandish illuminated manuscripts online accessible and to further enrich its contents. Once they have been integrated into the digital collections of the RKD, it will become possible to study the manuscript illustrations within the wider context of the history of art in the Netherlands. Moreover, plans are underway to create and art-historical webportal for all scholarly information and knowledge about Dutch manuscript illumination.

Given the size of this project, the activities of Illuminare scribendo will be decreased, but of course queries on Southern-Netherlandish manuscripts are welcome. To read more about the project, visit https://rkd.nl/en/projects-publications/projects/Byvanck