De hand van de meester: het getijdenboek van Katherina van Kleef

Anne Margreet W. As-Vijvers (redactie)

met bijdragen van A.M.W. As-Vijvers, Saskia van Bergen, Claudine A. Chavannes-Mazel en Kathryn M. Rudy

De meesterhand van een anonieme kunstenaar creëerde rond 1440 een fabelachtig mooi getijdenboek voor de hertogin van Gelre, Katherina van Kleef (1417-1476). Omdat we zijn naam niet kennen, wordt hij naar dit gebedenboek de Meester van Katherina van Kleef genoemd.

Deze rijk geïllustreerde uitgave vormt het kunsthistorische publieksboek bij de unieke tentoonstelling De wereld van Katherina. Devotie, demonen en dagelijks leven in de 15e eeuw, die in najaar 2009 eerst in Museum Het Valkhof te Nijmegen, en daarna vanaf februari 2010 in de Pierpont Morgan Library te New York te zien is.

Aan de hand van vele afbeeldingen en vier toegankelijk geschreven artikelen, wordt de lezer meegevoerd in de wereld van het getijdenboek en de meester van Katherina van Kleef. Aan de orde komen het inventieve illustratieprogramma van het getijdenboek, de uiterst creatieve miniaturen die de Meester ontwierp, zijn ongewoon fantasievolle randversieringen en zijn bijzondere gave om het dagelijks leven in de middeleeuwen weer te geven, vooral dat van kinderen.

Naast deze artikelen, bevat deze fraai vormgegeven uitgave een reconstructie van het oorspronkelijke decoratieprogramma van Katherina’s getijdenboek en een platendeel, waarin ruim 40 bladzijden uit haar kostbare manuscript op ware grootte zijn afgebeeld en van een gedetailleerde toelichting worden voorzien. Alle bijdragen zijn geschreven door specialisten op het vakgebied van de middeleeuwse miniatuurkunst.

De hand van de meester is een boek om thuis na te genieten van de tentoonstelling, en vormt daarnaast een uitstekende introductie op een van de mooiste uitingen van kunst en devotie die uit de middeleeuwse Noordelijke Nederlanden bewaard zijn gebleven.

Deze uitgave is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits