de Weeshuiskazerne van Naarden

over susteren, soldaten, walen en wezen

Binnen de vesting Naarden vormt de Weeshuiskazerne een van de markantste gebouwen, een complex dat bovendien een bijzonder interessante bewoningsgeschiedenis kent. De aanleg van het gebouwencomplex dateert uit de late middeleeuwen, toen hier het St.-Mariaklooster was gevestigd. Aan het eind van de 16e eeuw werd uit de kloostergoederen een weeshuis gesticht, dat daar tot in het begin van de 19e eeuw gevestigd zou blijven. De kloosterkerk kreeg halverwege de 17e eeuw opnieuw een religieuze functie, toen hij als godshuis voor de Waalse vluchtelingen in gebruik werd genomen. In deze kerk werd in 1670 Comenius begraven. In dezelfde tijd boden de gebouwen ook onderdak aan het oude vrouwenhuis en aan de Latijnse en Franse school. Aan het begin van de 19e eeuw kreeg het gebouw een militaire bestemming, waardoor de naam Weeshuiskazerne ontstond en het complex sterk werd uigebreid. Toen Naarden haar functie als garnizoensplaats verloor, werd de Weeshuiskazerne door de gemeente Naarnden aangekocht met de bedoeling er zowel een culturele als woonbestemming aan te geven. Bij de grootscheepse restauratie en vervanging door nieuwbouw, die in 1994 werd voltooid, heeft men de eenheid van het voormalige complex weten te handhaven. Hierdoor is de monumentale sfeer in deze hoek van de vesting behouden.

In dit boek worden de vele facetten van de Weeshuiskazerne gedetailleerd beschreven. Drie historici en de architect namen deel aan een diepgaand onderzoek naar de geschiedenis van het complex. Mevrouw drs. A.M.W. As-Vijvers nam de eerste twee hoofdstukken voor haar rekening en beschrijft de oudste geschiedenis van het klooster en het weeshuis. In hoofdstuk drie schenkt drs. S. Poolman aandacht aan de Waalse kerk en de daar begraven Comenius. Drs. D. Kips behandelt in het vierde hoofdstuk de kazerneperiode. Tot slot eindigt architect ir. C.O. Bouwstra met een verantwoording van de restauratie.

Met dit boek is, naast het prachtig gerestaureerde complex, een document tot stand gekomen waarin de geschiedenis van de Weeshuiskazerne tot leven is gebracht.