Een overzicht van mijn publicaties: boeken, artikelen, lezingen, cursussen; vooral over verluchte handschriften, middeleeuwse miniaturen en randversieringen, maar ook over algemenere kunsthistorische onderwerpen.