Voor algemeen publiek

For a general audience

2020
‘Introductie Symboliek’

Cursus iconografie van de Klassieke Oudheid tot en met de twintigste eeuw: 10 lessen voor algemeen publiek, in de Bergkerk te Den Haag en Museum Oud-Soest te Soest, van januari t/m april, in opdracht van de Vrije Academie Amsterdam https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/colleges-symboliek/

2019
‘Introductie Symboliek’

Cursus iconografie van de Klassieke Oudheid tot en met de twintigste eeuw: 10 lessen voor algemeen publiek, in het Kunstmuseum te Den Haag en het Noordbrabants Museum te ‘s-Hertogenbosch, van januari t/m april, in opdracht van de Vrije Academie Amsterdam https://www.vrijeacademie.nl

2018
‘De verluchting van het Mechels Koorboek’

Museum Hof van Busleyden, Mechelen, 15 oktober, in opdracht van de Davidsfonds Academie, Leuven

2018
‘Alle wegen leiden naar Groningen’

Universiteitsbibliotheek Groningen, 21 juni, ter gelegenheid van het afscheid van de conservator handschriften

2018
‘De magie van middeleeuwse miniaturen’

Een boek met geschilderde miniaturen was in de middeleeuwen een kostbaar bezit. Pas in de vijftiende eeuw werden verluchte handschriften voor een grotere groep bereikbaar. Als welgestelde burgers zich een boek aanschaften, dan was dat meestal een getijdenboek, waarvan de teksten bestemd waren voor persoonlijke devotie, maar dat dankzij de geschilderde illustraties en fantasievolle randversieringen tevens als pronkstuk diende. Zo’n getijdenboek werd van generatie op generatie, vaak via de vrouwelijke lijn, overgedragen. Op de schutbladen werden de geboorte- en sterfdata van kinderen en ouders geschreven. Een stukje familiebezit dat werd gekoesterd.

In deze lezing komen we meer te weten over getijdenboeken en de prachtige miniaturen die ze bevatten. De nadruk ligt op getijdenboeken uit de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België en een deel van Noord-Frankrijk), aangezien er momenteel in Museum Catharijneconvent in Utrecht een tentoonstelling over Zuid-Nederlandse miniatuurkunst is te zien (i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag).

Verder wordt aandacht besteed aan de manuscripten die de adel liet vervaardigen: naast getijdenboeken, bezaten zij werken met literaire en geschiedkundige inhoud, vaak op groot formaat en overvloedig geïllustreerd. Adellijke opdrachtgevers schakelden de beste kunstenaars van hun tijd in voor de verluchting van deze boeken.

Bibliotheek Amstelland, Amstelveen, 12 april

2018
‘Schoonheid en devotie’

Museum Catharijneconvent, Utrecht, 11 maart

2017
‘Noord-Zuid’

Universiteit van Amsterdam, 1 december, ter gelegenheid van het afscheid van een universitair docent

2015
‘Middeleeuwse manuscripten’

Cursus verluchte handschriften, 6 lezingen verdeeld over 3 dagdelen, in opdracht van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Middelburg

2011
‘Goud, zilver en penwerk. Getijdenboeken in de middeleeuwen’

Comenius Museum, Naarden, 16 februari

2009
‘Versierde gebeden: Getijdenboeken in de middeleeuwen’

Lezing voor kunstenaars en ontwerpers tijdens het ‘werkatelier Middag-Humsterland’, 26 september, op uitnodiging van de Stichting Kunst en Openbare Ruimte, in het kader van een project te Aduard (Friesland) waarin het begrip ‘getijden’ werd gebruikt om kunst en landschap met elkaar te verbinden

A lecture for artists and designers at the workshop ‘werkatelier Middag-Humsterland’, 26 September. I was invited by the Stichting Kunst en Openbare Ruimte (Foundation for Art and Environmental Planning) to contribute to this project – in Aduard (Friesland) – which linked art and landscape by using the concept ‘getijden’ (the Dutch word means both ‘tides’ and ‘hours’)

1998
‘Getijdenboeken voor leden van de familie Van Brederode’

Lezing voor de Vereniging Het land van Brederode, 18 februari