Miniaturen en Monnikenwerk

Middeleeuwse manuscripten uit een Brabantse collectie

Wie voor het eerst een middeleeuws manuscript bekijkt, meent monnikenwerk te zien: letter voor letter geschreven, van gekleurde initialen voorzien, verlucht met geschilderde miniaturen, de marges opgeluisterd met rankwerk en grappige voorstellingen.

Inderdaad moest elk boek geheel met de hand worden vervaardigd. Maar was het ook monnikenwerk in letterlijke zin? Werden deze manuscripten gemaakt in kloosters, door monniken die hiermee Gods glorie tot uitdrukking wilden brengen? Voor het grootste deel van de middeleeuwse handschriften (=manuscripten) kan deze vraag met ‘nee’ worden beantwoord. Hoe het precies zit zal hierna worden uiteengezet.

Eerst iets over de opbouw van dit boekje. Het doel ervan is namelijk tweeledig. Ten eerste presenteert het de bijzondere collectie manuscripten van een Brabantse privé-verzamelaar. Op de tweede plaats wil het de lezer iets leren over middeleeuwse handschriften. Wie bezat er in de middeleeuwen een boek? Waar kon je ze kopen? Wat was het best verkochte boek? Hoe werden ze eigenlijk gemaakt, en door wie?

Al deze vragen worden beantwoord in het eerste gedeelte van dit boekje. Het tweede gedeelte is een catalogus van de handschriften uit de privé-collectie, die perfecte illustraties vormen bij de antwoorden uit deel één. Aan het einde zijn suggesties voor verdere lezing en een woordenlijst opgenomen.