(πŸ‡¬πŸ‡§ below) Illuminare scribendo verricht kunsthistorisch onderzoek, geeft onderwijs, levert redactiewerk en vertaalt teksten uit het Engels, Duits en Frans in goedlopend Nederlands.

β€’ De Algemene Voorwaarden (incl. AVG) van Illuminare scribendo zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en op verzoek op te vragen.
β€’ Lidmaatschappen en/of samenwerkingsverbanden: https://www.illuminarescribendo.nl/affiliations/

πŸ‡¬πŸ‡§ After receiving my PhD, with the highest degree, from the University of Amsterdam in 2002, I have worked as a freelance art historian, under the name of Illuminare scribendo – Research and projects in Art History.
β€’ I am a specialist in late medieval manuscript illumination, codicology and palaeography, with a focus on the manuscript tradition in the southern and northern Netherlands.
β€’ I write and edit scholarly publications, I compile exhibition and collection catalogues for museum and private collectors, and I teach art history and manuscript studies to students, specialists and a general audience. 
β€’ Affiliations: https://www.illuminarescribendo.nl/affiliations/
β€’ My services include: 
– research into books of hours and prayer books, liturgical, theological, protestant, and other types of manuscripts
– guest curator for exhibitions on manuscripts and/or medieval art
– scholarly descriptions of manuscripts for antiquarian booksellers and collectors
– translation of art historical texts from English, French or German into Dutch
– editing 
– lectures

For more information, please send an email to asvijvers@xs4all.nl or call +31 (0) 6 33 80 57 90

Huidige activiteiten                    πŸ‡¬πŸ‡§ Current projects

Middeleeuwse miniaturen van Byvanck naar RKD ~ Medieval miniatures from Byvanck to RKD

Kijk op / See Nieuws: van Byvanck naar RKD

Recente activiteiten                    πŸ‡¬πŸ‡§ Recent projects

Middeleeuwse miniaturen in de 21ste eeuw ~ Medieval miniatures in the 21st century

Een voorbereidingsproject om de Byvanckdatabase van Noord-Nederlandse handschriften online te kunnen brengen (2021)
πŸ‡¬πŸ‡§ A project to prepare the Byvanck Database of Dutch manuscripts for publication on the internet (2021)

Naito Collection, Tokyo

Catalogusnotities over miniaturen en bladen uit verluchte handschriften in de Naito Collection, in bruikleen bij het National Museum of Western Art, Tokyo (2019-2020)
πŸ‡¬πŸ‡§ Catalogue entries on miniatures and text leaves of the Naito Collection, on deposit at the National Museum of Western Art, Tokyo (2019-2020)

Cursus Introductie symboliek 

Den Haag, Bergkerk en Soest, Museum Oud-Soest, januari – april 2020

Collegereeks voor de Vrije Academie, zie https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/colleges-symboliek/
πŸ‡¬πŸ‡§ Seminar on iconography, from Classical Antiquity – XXth century

Workshop Noord-Nederlandse handschriften voor UvA Boekwetenschap

Workshop over Noord-Nederlandse verluchte handschriften voor bachelorstudenten van de opleiding Boekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam i.s.m. Museum Catharijneconvent, Utrecht (5 maart 2020)

De Kunstambachten in Leiden – The Arts in Leiden

Onderzoeksbijdrage aan het project De Kunstambachten in Leiden (mei – december  2019). Voor meer informatie over dit project: https://rkd.nl/nl/explore#query=kunstambachten
πŸ‡¬πŸ‡§ Contribution to The Arts in Leiden project: research into manuscript production at the Monastery of St Hieronymusdal in Lopsen near Leiden, resulting in a lecture for a general audience and a scholarly article. For The Arts in Leiden, see https://rkd.nl/en/projects-publications/projects/284-the-arts-in-leiden

Rijksmuseum & RKD Summer School

Cursus manuscripten voor de 2019 Rijksmuseum & RKD Summer School Northern Renaissance Art: https://www.rijksmuseum.nl/en/summer-school

Twee artikelen voor de Alamire Foundation te Leuven

‘De groteskeninitialen in de Alamire-koorboeken’ / ‘The grotesque initials in the Alamire choirbooks, to be published in the Journal of the Alamire Foundation

‘Illuminations’ / β€˜De verluchting’, chapter in: The Mechelen Choirbook: A Treasure from the Scriptorium of Petrus Alamire / Het Mechelse koorboek: een schat uit het scriptorium van Petrus Alamire, edited by David J. Burn & Honey Meconi. Leuven Library of Music in Facsimile 2. Antwerp (Davidsfonds / Standaarduitgeverij) 2019